Települési ismertető

Mezőörs község Győr-Moson-Sopron megye délkeleti csücskében, Győrtől 24 km távolságra, Pannonhalmától pedig keleti irányban, 12 km-re található. A falut átszeli a 81-es számú főútvonal. A települést északról a Hideg-ér, Kisbér felől a Cuhai Bakony-ér határolja, mely a Bakony hegységből ered. A falu még ma is őrzi ősi mezőségi jellegét.

Mezőörs község neve a mező és az őrs szavakból tevődik össze. A történetírók szerint onnan nyerte nevét, hogy az avarok által Győr körül épített védelmi gyűrű egyik külső őrállomása volt. Ezt valószínűsíti az a tény is, hogy a Győrt Székesfehérvárral összekötő út mentén fekszik. A település 1605-ben már a tatai vár tartozéka volt, a törökök azonban 1609-ben elpusztították, de tíz év múlva lakosai ismét benépesítették. 1628-ban a falu Eszterházy Miklós tulajdon lett.

A második világháborút követően megkezdődtek a földosztások, amikor is 768 földigénylő kapott földet. Mindezt a termelő-szövetkezetesítés, majd a péri és mezőörsi mezőgazdasági termelőszövetkezetek 1975. évi egyesítését a közigazgatási is követte. Közös tanács működött az 1989. év végéig, péri székhellyel. A rendszerváltozást megelőző évben népszavazáson kivált a községből Mindszentpuszta, és Pér településhez csatlakozott. A közös tanács is megszűnt 1989-ben, 1990 óta pedig önálló önkormányzata van a településnek. Jelenleg Pérrel alkotunk közös önkormányzati hivatalt.
A falu népességszáma hosszú évek óta 1000 fő körül ingadozik.

Mezőörs folyamatosan fejlődő település, amit mi sem bizonyít jobban, mint a folyamatosan fejlődő infrastruktúra, melyek mind a helyi lakosság komfortérzetének javítását célozzák. Hosszú távú elképzelésünk egy olyan község kialakítása, ami vonzó lehet az újonnan letelepülni vágyók számára is.